top of page

vEalavarE umait-tEDi - Lyrics

vEalavarE umait-tEDi

raagam: bhairavi


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

vElavarE umait-tEDi oru maDandaiviDiyum aLavum kAttirukkinra vaghai enna

anupallavi

vAlibamum shElvizhi villuppuruvam vaDivil iDaiyum mati vadanamum mElum avaL mEni pashum pon niramE minnal koDiyO anna naDaiyAL oyilAghavE

caraNam 1 vidham vidhamAi pacciLam kongai mIdinilE vENapaNi dharittavaL pallu varishaiyum kadalit-toDaiyum adarak-kaniyum shorukkazhagum karuttai urukkak-khala khalena naDaiyil vandu caraNam 2 cittirap-porpalkaNi vAshalilE vandu ninru tiyangi mati mayangit-tighaittut-tavikkirAL kuttiram kuTilamenrum tan talaiyil ezhuttenrum kumurik-kumuri urugurAL migha vADi caraNam 3 kaNgaLukkuk-kalanIrai muttu muttAyughukkirEn kaiyyai nerittut-talai kunindu nirkkirAL peNgaLukku ungaL tiruvuLam irangAdO pEshi maruvi munpOlavE shEra

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page