top of page

iTTe mammu rakSincuTa - Lyrics

iTTe mammu rakSincuTa raagam: no taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language: pallavi iTTe mammu rakSincuTa EmidoDda niku nEDu...

iTTamIdipanulaku iTTere - Lyrics

iTTamIdipanulaku iTTere raagam: des Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S taaLam: Adi Composer: Annamaacaarya Language: pallavi...

ittaDi bangArusEya - Lyrics

ittaDi bangArusEya raagam: sAmanta,ranjani Aa:S R2 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 N3 D3 P M1 G3 R2 S Aa:S R2 G2 M2 D2 S Av: S N3 D2 M2 G2 S...

iTlAnE yOgalakSya - Lyrics

iTlAnE yOgalakSya raagam: sAmanta Aa:S R2 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 N3 D3 P M1 G3 R2 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya...

itarule - Lyrics

itarule raagam: dEshAkSi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S taaLam: Adi Composer: Annamaacaarya Language: pallavi itarule...

itarulaku ninu - Lyrics

itarulaku ninu raagam: bEgaDa Aa:S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S taaLam: k/cApu Composer: Annamaacaarya Language:...

itarula naDugamu - Lyrics

itarula naDugamu raagam: lalitA,mOhana Aa:S R1 G3 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 G3 R1 S Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: Unknown...

itarula dUranEla yevvaru - Lyrics

itarula dUranEla yevvaru raagam: varALi Aa:S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya...

itaru lEmerugudu - Lyrics

itaru lEmerugudu raagam: dEsAkSi taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language: pallavi itaru lEmerugudu rEmani ceppaga vaccu patulaku...

itarOpAyamulella - Lyrics

itarOpAyamulella raagam: gurjari Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S D1 N3 P M1 G3 R1 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:...

itaramulanniyu nEmiTiki - Lyrics

itaramulanniyu nEmiTiki raagam: sAmA,kAnaDA Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S taaLam:...

itaramulanniyu naDa - Lyrics

itaramulanniyu naDa raagam: gujjari taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language: pallavi itaramulanniyu naDamantramulE yenci...

Itaramu lEdika - Lyrics

Itaramu lEdika raagam: shankarAbharaNa Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:...

itarameruga gati - Lyrics

itarameruga gati raagam: sarasAngi Aa:S R2 G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R2 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:...

itaramEdiyu lEdu - Lyrics

itaramEdiyu lEdu raagam: sAmanta Aa:S R2 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 N3 D3 P M1 G3 R2 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:...

itara dharmamu - Lyrics

itara dharmamu raagam: Ahiri Aa:S R1 S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language: pallavi...

itara dEvatALA - Lyrics

itara dEvatALA raagam: bahudAri Aa:S G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 P M1 G3 S taaLam: Adi Composer: Annamaacaarya Language: pallavi itara...

itara cinta lEka - Lyrics

itara cinta lEka raagam: shuddhadhanyAsi Aa:S G2 M1 P N2 P S Av: S N2 P M1 G2 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language: pallavi...

itanikaNTE maridaivamu - Lyrics

itanikaNTE maridaivamu raagam: sAmanta Aa:S R2 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 N3 D3 P M1 G3 R2 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya...

itanikaNTE ghanu - Lyrics

itanikaNTE ghanu raagam: shrI Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:...

bottom of page