top of page

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha

raagam: sAranga


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE

caraNam 1 vyAsana jananiya vAsarUpa tALdanu dEshadoLage balu hogareyuLLavanu nAsikadoLorvaLa pottumeredanu munIshara shApavaDeya kondAtana caraNam 2 Ane vAhana pitana tAyanaLedavana bhAnusutage shApavittu jaredavanu kAnanavAsadi nindaLigoDeya nidhAna sharadiyeli vAsamADidavanu caraNam 3 mUgrAmamuridu vAjiyanEri meredanu sAgarasuteyaLa mEle mOhisidanu UgrAhi ahObalapatirAja kanakage bhAgayavanIva kAgeneleyAdi kEshavanu

52 views0 comments

Recent Posts

See All

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

shiva shiva shiva ennirO - Lyrics

shiva shiva shiva ennirO raagam: Arabhi Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S taaLam: Adi Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shiva shiva shiva ennirO mujagavarella shiva shiva shiva ennirO

Коментари


bottom of page