top of page

vari sErttiDu - Lyrics

vari sErttiDu

raagam: cakravAkA


Aa:S R1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: t/tripuTa Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

vari sErttiDu. rAgA: cakravAkA. t/tripuTa tALA. Arunagirinathar.

1: vari sErttiDu sElkayalOvenum uzhaivArttiDu vElaiyu nIlamum vaDu vAngiDu vAL vizhi mAdargaL valaiyAlE caraNam 2 vaLar kOngiLa mA mukhai Aghiyadana vAncaiyilE mukha mAyaiyil vaLa mAntaLir pOl niramAhiya vaDivAlE caraNam 3 iruL pOnriDuvAr kuzhal nIzhinil mayal sErttiDu pAyalin mIdura inidAm kanivAi amudUralgaL parugAmE caraNam 4 enadAm dana dAnava pEyara malamAm kaDu mOha vikAramum ivai nIngiDa vEyiru tALinai aruLvAyE caraNam 5 karivAmbari tEr tiraL sEnaiyu mUDhanAm duryO- danAdigaL kaLamANDiDa vEyoru bhAratamadilEgik- caraNam 6 ghana pANDavar tEr tanilE ezhu pari tUNDiya sArathi Aghiya kadirOngiya nEmiyanAm hari raghurAman caraNam 7 tirai nINDirai vAriyum vAliyum neDidOngum rAma ramEzhoDu deshamAm shira rAvaNanAr muDi poDiyAgha caraNam 8 silai vAngiya nAraNanAr marumaghanAm guhanE pozhil shUzh taru tiruvEnkaTa mAmalai mEviya perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page