top of page

vaDapazhani tanil - Lyrics

vaDapazhani tanil

raagam: bAgEshrI


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: k/Eka Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

vaDapazhani tanil uraiyum tirumaruga vA

anupallavi

varam aruLum taruNamidE sharavaNabhavA naTanamiDum Ishan shivakAmi maghanE vA

caraNam nangai vaLLi deivAnai manamagizhum vElavA taTam puraNDu vIzhgaiyinil tAvi aNaittiDa vA dhAraNiyil unnaiyanri yArumillai tuNaivA shuDaruL oLi mei jnAna arivu shuDarE vA shUranai samharitta subrahmaNya dEvA

10 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page