top of page

uDalinUDu - Lyrics

uDalinUDu

raagam: tOdi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

uDalinUDu. rAgA: tOdi. anga tALA. Arunagirinathar.

1: uDalinUDu pOi mILum uyirinUDu mAyAda uNArvinUDu vAnUDu mudu tIyUd- caraNam 2 ulavai UDu nIrUDu bhuviyinUDu vAdADum oruvArODu mEvAda tani jyAna caraNam 3 shudArinUDu nAl vEda muDiyinUDu mUDADu turiya vAkulAtIta shiva rUpam caraNam 4 tolaivilAda pErAshai turishArAda Or pEdai toDum upAyam EdO shol AruLvAyE caraNam 5 maDalarAda vArisa aDavi sADi mArAna vArivarAl kuvAl shAya amarADi caraNam 6 madaku tAvi mIdODi uzhavarAl aDAdODi maDaiyai mOdi ArUDu taTamAga caraNam 7 kaDalpughA mahA mInai muDugi vALai tAn mEvu kamala vAvi mEl vIzhu malarvAvik_ caraNam 8 kaDavuL nIla mArAda taNikai kAvalA vIra karuNai mEruvE dEvAr perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page