top of page

surudimuDi - Lyrics

surudimuDi

raagam: nATakuranji


Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: c/druva Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

surudimuDi. rAgA: nATakuranji. (k/naDai) c/druva tALA. Arunagirinathar.

1: surudimuDi mOnan shol shir parama jnAna shiva samAya vaDivAi vanda advaitamAna para shudAr oLiyadAi ninra niSkaLa svarUpa mudal oru vAzhvE caraNam 2 turiya nilaiyE kaNDa muttAritayA kamalam adanil viLaiyA ninra arputa subOda sukha svaya paTika mAvinba padma padamE aDaiya uNarAdE caraNam 3 kAruvil uruvE tangum sukhla nidAna vaLi poruma adilE koNDa muk-guNa vibhAga nilai kAru tavariyA vanjakak-kapaTa mUDi uDal vinai tAnE caraNam 4 kalagam iDavE pongu kuppai mala vAzhvu nijamena uzhalu mAyan janitta guhaiyE urudi karuda shuzhamAm inda maTTai tanai ALa unadaruL tArAi caraNam 5 oru niyamamE viNDa shatsamAya vEda aDi muDi naDuvumAi aNDa muttai veLiyAghi uyir uDal uNarvadAi engum urpanamadAga amar uLavOnE caraNam 6 uda darishamAm inba puttamrta bhOga sukham udavum amalAnanda shakti kAramE uNAra uru praNavA mantra kArtavyamAgha vAru gurunAthA caraNam 7 parudi kAdirE konju nar-caraNa nUpuramadashaiya nirai pEraNDam okka naTamADu ghana pada keruvi dAtunga veTri mayil Erum oru tiralOnE caraNam 8 paNiyum aDiyAr cintai meip-poruL-adAgha navil shAravaNa bhavA ondru vArkaramum Aghi vaLAr pAzhani malai mEninra subramaNyAvamarAr perumALE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page