top of page

shrIman nArAyaNa - Lyrics

shrIman nArAyaNa


Aa:S G3 M1 P S Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

shrIman nArAyaNa mAm pAhi shrI mahAlakSmi ramaNA

anupallavi

shrImad nAradAdi vinuta caraNa mahA pApa haraNa vara karuNa

caraNam vArija nayana varasi shayana mArakOTi vadana madhu sadana bhAratIsha janaka bharaNi dEva murahara dhIra dharaNIdhara

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page