top of page

shrI venkaTEsham sadA - Lyrics

shrI venkaTEsham sadA

raagam: kEdAragauLa


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

shrI venkaTEsham sadA bhAvayEham shrta bhakta janAdhAram

anupallavi

shrI varalakSmi nAyakam shrI varadam shiva shankara sannutam shrIdharam

caraNam ravikulambudi pUr\Na candram dEvAdi sannutam guNa sAndram nava jaladhara varNam shubhAngam bhuvanatraya pAlanam bharaNi dEvam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

תגובות


bottom of page