top of page

shrI mahA prabhum - Lyrics

shrI mahA prabhum


Aa:S G3 M1 P S Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

shrI mahA prabhum venkaTagiri vAsam shrI ramAdEvi samEtam bhajEham

anupallavi

shrI mahA puruSam sarasija nayanam shrivatsAnkitam sura sEvitam

caraNam bhuvana pAlakam bhUmijA ramaNam bhavAdi pUjitam cinmaya rUpam bhavabhaya haram bharaNIvinutam bhakta pOSakam kAruNya bharitam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page