top of page

sharavaNabhava guhA - Lyrics

sharavaNabhava guhA

raagam: durgA


Aa:S R2 M1 D2 P D2 S Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. Language:

pallavi

sharavaNabhava guhA SaNmukha vElA sharaNam sharaNam shUra samhArA

anupallavi

aravanai mEl ytuyilu haiyin marugOnE annai parAshakti arumai maindanE

caraNam u peyar Odi ninrAl uLLattil pirakkum un pugazh pADinAlE kavalaigaL marandiDumE pazhani malaiyil vAzhum bAla kumarA guhA pada kamalam paNiginrEn bhaktarkkaruL nEsA

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page