top of page

sEvikka vENDumayyA - Lyrics

sEvikka vENDumayyA

raagam: gauLa


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

taaLam: Adi Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

sEvikka vENDumayyA pazhaniyil shrngAra vElanai cittam uruga tiruppugazh pADiyE

anupallavi

sEvikka vENDum sEvark-koDiyAnai Avi uDal poruL avan pAdamadil vaittE

caraNam pAvinAl bhajittE pUvinAl pujittE nAvinAl sharavaNabhavanai tudippAi kUvi azhaitta uDan tAvi munnE varaum pATalIsha priya bhavanai

12 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page