top of page

sakalAdhArA rUpiNi - Lyrics

sakalAdhArA rUpiNi


Aa:S R2 G2 P N2 S Av: S N2 P G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

sakalAdhArA rUpiNi tum sarva sumangala kAriNi tum Om aim hrIM shrIm mantramatA shrIm hrIM aim O manuvinutA

caraNam 1 ghar ghar mE rahatI hO tum har Ek dil mE bas tI tum nis din hONT pe nActI tum man mandir kI jyOtI tum caraNam 2 sajjan mE saujanya hO tum durjan santati nAshini tum puruS mE pauruSkAriNi tum aurat kI kOmalatA tum caraNam 3 dhar tI kI khshubU hO tum ambar mE OmkAr hO tum srSTiki agaNit sampad tum sukha sarvasvaki dAyini tum caraNam 4 aNukaNa madhyaki tEj hO tum suragaNa bhID me shivasati tum ratipati priya sama sundari tum saccidAnand ki mAdhuri tum

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

תגובות


bottom of page