top of page

sadAshivan kumAranai - Lyrics

sadAshivan kumAranai

raagam: divyamaNi


Aa:S R1 G2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 G2 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

sadAshivan kumAranai sadA ninai manamE

anupallavi

udAra guNashIlan umai magizhndiDum bAlan ulagaLanda perumAn marumAn ughandE aruLvAn

caraNam malaik-kura maghaL vaLLiyin manadirkk-ishainda vElan manamuvandu mahEshanukk-upadEsham sheida jnAna vElan malaikkAmalE sUranai venra veTri vElan mA marakata mayilin mIdamarndaruL puri vElan

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page