top of page

rAmacandrAya namastE - Lyrics

rAmacandrAya namastE

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: cApu Composer: Muttuswaamee Dikshitar Language:

pallavi

rAmacandrAya namastE rAjIva lOcanAya varAya

anupallavi

sAmagAna lOlAya sAdhu janAdi pAlAya kOmaLatara guruguhanutAya kOTimAra lAvaNyAya

caraNam dasharatha kumArAya daNDakAraNya vihArAya kaushika krta makha rakSakAya kanakamaNi mAlAdharAya dashagrIva prANaharAya dAsa vibhISaNa pAlakAya kushalava sItA samEtAya kapi brndAdi manOharAya

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page