top of page

rAmacandram bhAvayAmi - Lyrics

rAmacandram bhAvayAmi

raagam: vasanta


Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: Muttuswaamee Dikshitar Language:

pallavi

rAmacandram bhAvayAmi raghukula tilakam upEndram

anupallavi

bhUmijA nAyakam bhukti mukti dAyakam nAmakIrtana tArakam naravaram gatamAyikam

caraNam sAkEta nagarE nivasantam sAmrAjyaprada hanumantam rAkEndu vadanam bhagavantam ramaNIya kalyANa guNavantam kAkustham dhImantam kamalAkSam shrImantam nAgEshanutam anantam nara guruguha viharantam

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page