top of page

puruSOttamam bhAvayEham - Lyrics

puruSOttamam bhAvayEham

raagam: darbAr


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.N.Srinivasan. Language:

pallavi

puruSOttamam bhAvayEham pUrvAdEvI nAyikA sakham

anupallavi

puruhUtanutam pUrvadingmukham phullAravinda nayanam sumukham

caraNam kadambO parishavaha pratyakSam kadalIsthala vrkSa vishESam kadamba sarasI tIramakSam kalpitOdyOga vimAna kakSam (madhyamakAla) kaliyasUri vivakSita pakSam kAvEri nadyuttara pakSam kali kalmaSa vidhvamsanadakSam kAncanamaya vastrAdi vilakSam

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page