top of page

perum kAryam - Lyrics

perum kAryam


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

perum kAryam. rAgA: kharaharapriyA. (k/naDai) Adi tALA. Arunagirinathar.

1: perum kAryam pOl varum kEDuDam pAl priyam kUra vandu karuvUrip- caraNam 2 pirandAr kiDandAr irundAr tavazhndAr naDandAr taLarndu piNamAnAr caraNam 3 arungAn marungE eDum kOL shudum kOL alankAra nanridena mUzhgi caraNam 4 aghanr-Ashaiyum pOi vizhum pAzh uDambAl alandEnai anjal ena vENum caraNam 5 irum kAnakam pOi iLam kALai pin pOghavengE maDandai ena vEghi caraNam 6 ezhundE kurangAl lankApuran tI iDum kAvalanran marugOnE caraNam 7 porum kArmukham pANi koNDE irainjAr purm shAya ambu toDum vEdar caraNam 8 punam kAvalam kOdai bhangA abhanga pughazhndOdum aNDar perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page