top of page

pAriyAna koDai - Lyrics

pAriyAna koDai

raagam: bAgEshrI


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

pAriyAna koDai. rAgA: bAgEshrI. anga tALA. Arunagirinathar.

1: pAriyAna koDai koNDalE tiru vAzh vishAla toDai tiNbuyA ezhu pArum Eru pugazh koNDa nAyaka abhirAma caraNam 2 bhAvalOrgaL kiLaik-kenrum vAzhvaruL shIla jnyAla viLakkinba jIvaka pAkasAdhana uttunga mAnada enavOdi caraNam 3 sIradAga eDuttonru mA kavi pAdinAlum irakkan sheyAdurai shIruvAr kaDaiyil senru tAm ayarvura vINE caraNam 4 sEya bhAvagaiyai koNDu pOi ariyAmalE kamAril sinduvAr silAr sEyanAr manAdil sindi yAraru kuralAmO caraNam 5 Aru nIrmai maDuk-kaNgarA neDu vAyinEr padavutranru mUlamenAra vAra madat-tandi tAnuya aruL mAyan caraNam 6 Adi nAraNanAr sanga pANiyan OduvArkaL uLat-tanban mAdhavanAna nAn mukhanaTrandai sIdAran mArugOnE caraNam 7 vIra sEvaka uddaNDa dEva kumAra Ariru por shankai nAyaka vIsu tOghai mayiTrunga vAhanam uDaiyOnE caraNam 8 vIru kAviri yuT-koNDa shEkharanAna sEvaka narcintai mEviya vIrai vAzh pazhanit-tunga vAnavar perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page