top of page

pANDuranganE paNDari - Lyrics

pANDuranganE paNDari

raagam: rUpavati


Aa:S R1 G2 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

pANDuranganE paNDari nAthanE bhaktarkkaruL sheyyum parandAmanE

anupallavi

vENDum pozhudu vEgamAi vandu vENDum varam tanden vEdanai tIrttaruL

caraNam antaranga bhaktiyuDan undanai anudinamum pUjikkum endan cintai mayangi cittamum kalangi bandhattil vIzhAmal pArttennai ALvAi

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Komentar


bottom of page