top of page

paghardarkk-aridAna - Lyrics

paghardarkk-aridAna

raagam: vasantA


Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

paghardarkk-aridAna. rAgA: vasantA. anga tALA. Arunagirinathar.

1: paghardarkk-aridAna shentamizh isaiyir sila pADal anboDu pAyilap-pala kAviyangaLai uNarAdE caraNam 2 pavaLattinai vIzhiuyin kani adanaip-poruvAi maDandaiyAr pasalait-tanamE perumpaDi viragAlE caraNam 3 sagarak-kaDal shUzhum ambhuvimisai ippadiyE tirinduzhal sarugottuLamE ayarnduDal meliyAmun caraNam 4 taka dhittimi tAkiNangiNa enavuTrezhu tOghai ambari tanil arputamAgha vandAruL purivAyE caraNam 5 nughAr vittagamghum enrumai mozhiyir pozhi pAlai uNDiDu nuval meippuLa bAlan enriDum iLaiyOnE caraNam 6 nudi vaitta karAmalaindiDu kaLiruk-karuLE purindiDa nodiyirp-parivAgha vandavan mArugOnE caraNam 7 agarap-poruLAdi onriDu mudal akkaramAnadin poruL haranukk-inidA mozhindidu gurunAthA caraNam 8 amararkkiraiyE vaNangiya pazhanit-tiruvAvinankuDi adanirk-kudiyAi irundaruL perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page