top of page

pADi paNivOmE - Lyrics

pADi paNivOmE

raagam: rAgamAlikA

taaLam: Adi Composer: DEshika Vinaayakam PiLLai Language:

pallavi

(rAgA: durgA/shuddhasAvEri) pADi paNivOmE bhaktiyuDan

anupallavi

pAragam pOTrip-paravum param kunril tArakamAgavE tangum dayALanai (rAg dhanyAsi)

caraNam 1 indirakku uTra iDarinaip-pOkkiya sendil muruganai deivAnai kELvanai caraNam 2 (rAgA: bhUp/mOhana) puLLi mayil Erum puNNiya mUrtiyai vaLLi maNALanai vaiyApuriyAnai caraNam 3 (rAgA: mAlkauns/hindOLa) kAlaik-kadirena kANum pazhamudir sOlaik-kumaranai sUrasamhAranai caraNam 4 (rAgA: sArang/madhyamAvati) singa mukhan uyir sindiya kAlanai gangaiyin maindanai kadirkAma vElanai

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page