top of page

OmkAra gaNapatiyE - Lyrics

OmkAra gaNapatiyE

raagam: hindOLa


Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: Kalyani Krishnaswamy. Language:

pallavi

OmkAra gaNapatiyE AdhAra shruti nIyE un tAL sharaNam sharaNam sharaNam tuNai nIyE

anupallavi

nAda praNava vaDivE mUlAdhAra mUrtE gajamukhanE sharaNam lambOdharanE sharaNam

caraNam nAdam anunAdam Anandam jIva vINaiyil OmkAra paramAnandam engum Anandam brahmamAyam engum Anandam praNavAkAram jagamE vaNangum aruLum sukhamE nI aruL mukham kATTi ninrAikaNkaNDa deivam nI irukkaiyilE Edu kurai enakku sollaDi shaivashakti sollaDi shivashakti Edu kurai enakku shivashakti shivashakti shivashakti

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page