top of page

nannindE nAnE janisi - Lyrics

nannindE nAnE janisi

raagam: mukhAri


Aa:S R2 M1 P N2 D2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

nannindE nAnE janaisi bandene dEvA

anupallavi

ninna prEraNeyinda naDedu nuDidamEle ninnadu tappO ennedu tappO paramAtma

caraNam 1 jananiya jaTharadi navamAsavu ghanadi nI pOSisutire Anu janaisalArenu ene janaisendikkaLadinde vanajAkSanUkidavanu nInallavE dEvA caraNam 2 andhana kaiyali kOlittu kara devA mundADi tappi guNDige keDahalu andhakanadu tappO mundADiya tappO hindADa bEDA ennali tappillavO dEvA caraNam 3 kandana tAyiyu ADisutire pOgi kanda bAviya kaNDu nODutirE bandu bEgadi bigidappadiralu A kandana tappO mAteya tappO paramAtmA caraNam 4 bhAravu ninnadO dUru ninnadO krSNA nAri makkaLu tanumana ninnavayyA kSIradoLoddu nIroLagaddu gOvindA hEranoppisida mEl sunkavEtake dEvA caraNam 5 nyAyavdare duDuku ninnadO matta nyAyavAdare pELuvavarAru kAya japita kAgeneleyAdi kEshavarAya nI kAyayyA tappugaLenisede

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page