top of page

nAdru dhIm tatOm (t) - Lyrics

nAdru dhIm tatOm (t)

raagam: hamsanAda


Aa:S R2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 R2 S

taaLam: cApu Composer: Chitravina Ravikiran Language:

pallavi

nAdru dhIm tatOm tadiranA dira nAdru dhIm tatOm tadiranA diranA dira nAdru dhIm tatOm tadiranA diranA diranA dira nAdru dhIm tatOm tadiranA diranA dira nAdru dhIm tatOm tadiranA tarikiTa tillAna dira

anupallavi

nAdru dAni tOm tomdru dAni tOm dhru dhru dAnitOm takiTa diranA tanadiranA tanadiranA tana diranA tanadiranA tanadira tanadiranA tanadiranA tadiranA tadiranA diranA dira

caraNam mangaLakara mangaLa rUpa ananga janaka rangapuravAsa ranganAyakI prEmAnta ranganAtha ravi shashi lOcana tAm takiTatAm, takiTadhIm, takiTatOm, takiTa nam, takiTajam, takiTa tOm, takiTajhaNu tadhimita p R* S* R*, - n S* R*, - S* R*, diranA, R* n p m, m p n p n diranA, #p r s r, #n s r, s r, diranA diranA dira

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page