top of page

mOham AghinEn (padavarNa) - Lyrics

mOham AghinEn (padavarNa)


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.N.Dandayudapani Pillai Language:

pallavi

mOham AghinEn inda vELaiyil mAran kaNaiyum pAyudE vaghai ariyEn

anupallavi

yOga mighum ambalam tannil naTanamADum vAhan ennai maruva varuvAnO shollaDi (ciTTasvara sAhitya) kUDi irunda nALil kuLirnda candiran mODi sheyya anal vIsudE manam vADi mighavum nalam tEDudE unakku kOTi puNNiyamuNDu azhaittODi vADi

caraNam mAdE innum yOcanai EnaDi mati mayangudal vINaDi (ettugaDa sAhitya) 1: vAnOrgaL tallaivanaik-kaNDAl pOdumaDi caraNam 2 nAnE tavangaLai purindEnE iniyum sahiyEnE tanittirundu tAnE enna sheiguvEn caraNam 3 shonna mozhi tanai kanavilum maravEnE shollavum tiramaigaL illaiyaDi kannam kuzhiya onru koDuttu maraindavan kanni endanai kaiviDuvAnODi caraNam 4 sOmanaip-pOloru sundaran yAraDi jagattinil kUraDi sAmattil shuDalaiyin sAmbalaip-pUsiyE sAdhuvaip-pOlat-tirivAnaDi kAmanai erittavan yEmanai udaittavan karuNai pozhiyum viDai vAhananaDi anda Amitan sheyalai nAn ariyEnaDi Adi cidambarattil amarndiruppAnaDi

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page