top of page

meyyanE unai vENDiyE - Lyrics

meyyanE unai vENDiyE

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

meyyanE unai vENDiyE mElum duraiyE virumbinEn

anupallavi

taiyal nAyaki krpai tAnE rangan bAlanE maiyalum minjudE mannan kalyANa ranganE

caraNam 1 nI tA konji muttamum tA tA aDiyAL mEl vAtA en mIdil EdAghilum uNDO tA tA vil unaippOl shrInAthA kiDaikkumO shol AdhAram enranakku nI tAn allAmaluNDO caraNam 2 unnAl inda viraham ennAl sahikkappOmO sannAgat-terinda virpannA ennALum kannA tiruk-kaNNayavvannA kankaNam kaTTi shonnamenrE mighavum ninnayangaLum shonna caraNam 3 vElAyudan krpaiyAl mElAyi rangEndran peTra bAlA sangIta lOlA kOlAhalamAghavE mAlAip-panjaNai mIdil lIlA vinOdam sheyyum shIlA kalyANa rangA nAlA kalai terinda

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page