top of page

mAm dEhi vara - Lyrics

mAm dEhi vara

raagam: naTabhairavi


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

mAm dEhi vara prasAdam mAtangi kaTAkSa vaibhavam

anupallavi

kAmakOTI pITha vAsini kAmAkSi kAruNya naTabhairavi kAtyAyani

caraNam pankajanAbha sOdari shankari manda hAsini candra vadani mangaLa dAyaki sujana rakSaki bharaNI krpAkari bhuvanEshvari

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page