top of page

kurudi malajalam - Lyrics

kurudi malajalam

raagam: kEdArAgauLa


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

kurudi malajalam. rAgA: kEdArAgauLa. cApu tALA. Arunagirinathar.

1: kurudi malajalam ozhugu nara kuDal ariya puzhuvadu neLiyum uDal mada kurupi niNa sadai viLaiyu muLai saLi udalUDE caraNam 2 kuDigaL ena pala kuDigai vali koDu kumara vali talai vayiru valiyena koDumai ena piNi kalagam iDum idai aDalpENi caraNam 3 maruvi madananuL kariya puLakita maNi acala pala kavaDi malar punai madana kalai koDu kuvaDu malai tanil mayalAghA caraNam 4 manadu tuyarara vinaigaL sidariDa madana piNiyodu kalaigaL sidariDa manadu padamura enadu talai padam aruLvAyE caraNam 5 nirutAr poDipaDa amarar padi pera nicita aravaLai muDigaL sidariDa nEriya giri kaDal eriya uruviya kadir vElA caraNam 6 niraiya malar pozhi amarar munivarum nirupa gurupara kumara sharaN ena neDiya mukhiluDal kizhiya varupari mayilOnE caraNam 7 parudi mAti kanal vizhiya shivaniDa maruvum oru malai araiyar tirumaghaL paDiva mukhilena hariyin iLaiyavaL aruL bAlA caraNam 8 parama gaNapati Ayalin mada kari vaDivu koDu vara viravu kuramaghaL abhayam enavaNai pazhani maruviya perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page