top of page

kurambai malajalam - Lyrics

kurambai malajalam

raagam: gauLa


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

kurambai malajalam. rAgA: gauLa. (2 kaLai) Adi tALA. Arunagirinathar.

1: kurambai malajalam vazhu vaLu niNamoDu elumbu aNisari dasaiyiral kuDalnedi kulainda seyir mayir kurudiyoDivai pala kacumAlak- caraNam 2 kuDin pughudum avar avar kaDu koDumaiyar hidumbar oru vazhi iNaiyilar kasadargaL kurangar arivilar nEriyilar mirugaNai viralAna caraNam 3 sarambar uravanai narakanai turaganai irangu kaliyanai parivuru saDalanai saundarika mukha sharavaNa padamoDu mAyilErit- caraNam 4 tazhainda shivashudar tanai ena manadinil azhunda urai sheya vArumukha naghaiyoLi tazhainda nayanamum irumalar cAraNamum mAravEnE caraNam 5 irumbai vakuLa moDiyai pala mukhil pozhil urainda kuyil aLi oli paraviDa mAyil ishaindu naTamiDum iNaiyili pulinagar vaLanADA caraNam 6 iruNDa kuvaDiDi poDipaDa vegu mugaDerindu makAramoDisai kAri kumuruga irainda asurarod-ibapari yamapuram vidum vELE caraNam 7 shiram poneyanoDu munivargaL amarargaL arambai magaLirodu harahara shivashiva svayambhuvena naTamidu padam azhagiyar gurunAthA caraNam 8 shezhum pavaLa oLi nagaimukha mati nagu shiranda kuramagaLiNai mulai pudai pAa sheinkoDaNai guha shivamalai maruviya perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page