top of page

karuNaik-kaDaikkaN - Lyrics

karuNaik-kaDaikkaN

raagam: kAnaDA


Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: E.S.Sankaranarayana Iyer Language:

pallavi

karuNaik-kaDaikkaN pArkkaDarkkanniyE kalangiDAden manam kaLittiDavE

anupallavi

taruNamidE nI dayavuravE (kAla) tAmadam seivadun dharmamO tAyE

caraNam navarasa kavigaLai shankara nAraNan nADI unmEl pADi sukham peravE kavalaiyai nIkka un karuNai vENDAmO kanitta uLLam illaiyEl gAnam uNDAgumO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page