top of page

kari purAri - Lyrics

kari purAri

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

kari purAri. rAgA: tODi. anga tALA. Arunagirinathar.

1: kari purAri kAmAri tripurAri tIyADi kayilaiyALi kApAli kazhaiyOni caraNam 2 karavu dAsancAri parashupANi pAnALi kaNamoDADi kAyOgi shivayOgi caraNam 3 parama yOgi mAyOgi pariya rAjaTAshUDi pagharoNAda mAnyAni pashuvEri caraNam 4 bharatam ADi kAnADi parava yOdikA tIta parama jnAnavUr bhUta aruLAyO caraNam 5 surudiyADi dhAtAvi veruvi ODa mUdEvi turaga kOpa mIdODi vaDa mEru caraNam 6 shuzhala vElai tI mULa azhudaLAvi vAi pAri suradinOdu sUrmALa ulagEzhum caraNam 7 tigiri mAdirAvAra tigiri shAya vEdALa tiraLinOdu pArOdu kazhugADa caraNam 8 seruvinADu vAnIpa karuNai mEru vEpAra tiruvirAliyUr mEvu perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Hozzászólások


bottom of page