top of page

kanaka sabhApatiyai - Lyrics

kanaka sabhApatiyai

raagam: jhAlavarALi


Aa:S R1 G1 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.Hariharan. Language:

pallavi

kanaka sabhApatiyaik-kANa vENDumE manamagizh tillaiyil vAzhum nAthanE

anupallavi

dinakara kOTi prakAshanE mA mangal mInAkSiyin manOharanE

caraNam pArthanukku pAshupadam tandavanE suravara munigaNa vanditanE JhAlavarALiyin nthanE shivadAsan vaNangum shashi shEkharanE`

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Kommentarer


bottom of page