top of page

kamala nayanam - Lyrics

kamala nayanam


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

kamala nayanam ranganAtham bhajEham kAvEri tIra vilasitam

anupallavi

ramaNIya shyAmAngam sundaram ramA ramaNam vakuLAbharaNam

caraNam phaNirAja shayanam parAtparam para viSNu dEvam puNya puruSam maNI mAlAlankrtam bharaNInutam mangaLa dAyakam bhakta pOSakam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page