top of page

kalai maDavAr - Lyrics

kalai maDavAr


Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

kalai maDavAr. rAgA: Anandabhairavi. cApu tALA. Arunagirinathar.

1: kalai maDavAr tam shilai adanAlungana vaLaiyAlum karai mElE caraNam 2 karugiya kALam perugiya tOyam kArudalaiyAlum shilaiyAlum caraNam 3 kolai tAru kAman pala kaNaiyAlum koDi idaiyAL ninrazhiyAdE caraNam 4 kuravaNi nIDum bhuyamaNi nI pang kuLir toDai nI tandAruLvAyE caraNam 5 shilai maghaL nAyan kalaimaghal nAyan tirumaghaL nAyan tozhum vElA caraNam 6 tinai vana mAnum kanavana mAnum shErivuDan mEvum tirumArbA caraNam 7 talamaghaL mId-eNpulavAr ulAvum taNikaiyil vAzh shen kAdir vElA caraNam 8 taniyavar kUrum tanikeDa nALum tani mAyil Erum perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page