top of page

jaya jaya sarasvatiyE - Lyrics

jaya jaya sarasvatiyE

raagam: tilang


Aa:S G3 M1 P N3 S Av: S N2 P M1 G3 S

taaLam: Adi Composer: Kalyani Krishnaswamy. Language:

pallavi

jaya jaya sarasvatiyE caraNam kalivANi dEvi caraNam sharaNam

anupallavi

vINaiyin nAdattil uraibavaLE innisai gItattil vAzhbavaLE unnaiyE sharaN aDaindEn Ayarkkalai anaittum taruvAyE

caraNam veN kalai uDutti veN tAmaraiyil marndu nalladOr vInai kaiyil Endi kalaimagaLE nI pADa alaimagLum kalaimagaLum isaindE tALam pODa (madhyamakAla) vaNNa mayil tan tOgai virittADa bhaktarum paravashamAi pADiDa

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page