top of page

jagadAdi vanditam - Lyrics

jagadAdi vanditam

raagam: AbhEri


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: AbhEri. Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

jagadAdi vanditam shrI ranganAtham adhyanta rahitam anantashayanam

anupallavi

nAgakula prasIdha AdisESa shayanam vEda shAstra vandita paramapada dvAram

caraNam 1 sujana jana pUjita padayugam ubhaya kAveri tIrra vihAram vibhISaNa abhaya prada rAmAvatAram shrI bhUnIlA ramaNam bhaya haraNam caraNam 2 bhU vaikuNTha nivAsam lakSmi hrdaya nivAsam shrI vaiSNavAdi karArcita shrI rangavihAram shrI rAmAnujapriya shrI krSNa dAsam AdisESa shayanam kamala nayanam vimala caraNam ?

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page