top of page

iyal ishaiyil - Lyrics

iyal ishaiyil

raagam: husEni


Aa:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S Av: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

iyal ishaiyil. rAgA: husEni. anga tALA. Arunagirinathar.

1: iyal ishaiyil ucita vanjik-kayarvAghi iravu paghal manadu cintittu uzhalAdE caraNam 2 uyar karuNai puriyum inbak-kadal mUzhgi unaiyenaduL ariyum anbait-taruvAyE caraNam 3 mayil tagharkaliDaiyar andat-tinaikAva vanajakura magaLai vandit-taNaivOnE kayilai malai anaiya sendirp-pati vAzhvE kari mukhavan iLaiya kanda perumLLE.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page