top of page

inkevarunnAru - Lyrics

inkevarunnAru


Aa:S R1 G2 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: G.N.Baalasubramaniam Language: Telugu

pallavi

inkevarunnAru nannu brOva Ishvari shrI mahA tripurasundari

anupallavi

pankajalOcani parama pAvani pArvaNEndu sama sundara vadanI

caraNam shankarI hara vidhi pUjita caraNE kankaNa kEyura hArAbharaNE ankusha cApAti bhAsha dharaNE vandita munijana tApa haraNE

9 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page