top of page

hE hanumAn - Lyrics

hE hanumAn

raagam: tilang


Aa:S G3 M1 P N3 S Av: S N2 P M1 G3 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

he hanuman bahu balavAn bhakti jnAna vairAgya kI khAn

caraNam 1 sankaTa mOcana tU kehalEyE rAma bina tujhE kuch na bhAyE tErA dvAr jO bhI khaT kAyE bin kuch pAyE ghar nahI jAyE caraNam 2 durbal kO balavAn banAyE har sankaT pal mE Tal jAyE tErA gAn karE jO kOyI usE na kOyI vipadA hOyI caraNam 3 har muSkil AsAn tu kar dE bhaktajanOn kE duhkh tU har lE man kE andhiyArOn kO miTAkE bhavasAgar sE pAr karAdE caraNam 3 saccidAnanda hE priya hanumAn dUr karO mErA ajnAn thakA bahut jIvan cakkar sE krpA nidhAn dO nirvAN

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page