top of page

harahara shivan - Lyrics

harahara shivan


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

harahara shivan. rAgA: nAdanAmakriyA / SaNmukhapriyA. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: hArahara shivan hariharan ivAr paravimun-arumukha sharavaNa bhavanE enru caraNam 2 anudinam ozhi tara asurargaL keDa ayil anal ena ezhaviDum ati vIrA caraNam 3 paripura kamalam adaDiyiNai aDiyavar uLam adil uravAruL murugEshA caraNam 4 bhagavati varai maghaL umai tara varu guhapara manadiru shevi kaLikUra caraNam 5 urai sheyum oru mozhi praNava muDivadai urai taru gurupara uyarvAya caraNam 6 ulaga manalakhila uyirgaLum himaiyavar avargaLum uruvara munivOrum caraNam 7 paravi mun anudina manamagizh uravaNi paNi tigazh taNigaiyil uraivOnE caraNam 8 paghar tAru kura maghaL taruvamai vanitaiyum irupuDai uravaru perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page