top of page

gurunAthargaLE sharaNam - Lyrics

gurunAthargaLE sharaNam

raagam: kurinji


Aa:S N3 S R2 G3 M1 P D2 Av: D2 P M1 G3 R2 S N3 S

taaLam: k/cApu Composer: Gnanaskandan. Language:

pallavi

gurunAthargaLE sharaNam kurai tIrttaruLiya en

anupallavi

guru mummUrtigaLAi (sangIta) mantra nirai upadEshigaLAi deiva uruvai darishittu piravik-karai Era vazhi seida

caraNam Urdduva tANDavar munbenakku rudrAkSa mAlai aNivitta guru candrashEkara muniyE karuttinil ninaittavarkk-aruLum jnAnAnanda guruvE niraivAi unnarul peTru karai kANA narguNam koNDu dharmam pala seida haridAsarE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page