top of page

gurunAthA gurunAtA (viruttam) - Lyrics

gurunAthA gurunAtA (viruttam)

raagam: rAgamAlikA

taaLam: Unknown Composer: Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. Language:

pallavi

(rAgA: shankarAbharaNa)

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

gurunAthA gurunAtA (viruttam). rAgamAlikA. no given tALA. Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. (rAgA: shankarAbharaNa)

1: gurunAthA gurunAthA candrashEkhara gurunAthA sankaTam tIrttu aruL pAlikkum gurunAthA caraNam 2 (rAgA: sunAdavinOdini)

Aa:S G3 M2 D2 N3 S Av: S N3 D2 M2 G3 S

guru pIThattil amarndu bguru paramparai kAttu punitamAi vAzhndauttama gurunAthA caraNam 3 (rAgA: bhairavi)

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

kAncIpuram tanil shrI shankara maThamadil kAmakOTi pIThattai alankaritta arputa gurunAthA caraNam 4 (rAgA: Ahiri)

Aa:S R1 S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

ulaga mAndarkkellAm nalvazhi kATTi nallupadEsham seida sadgurunAthA caraNam 5 (rAgA: sArangA)

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

karpanaikk-eTTAda arputangaL purindu kurunagai kATTi aruLiya kamala gurunAthA caraNam 6 (rAgA: shahAnA)

Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

kaliyugam tanil kAmAkSi annai aruL peTru kanakAbhiSEkam kaNDa kAruNya gurunAthA caraNam 7 (rAgA: hindOLa)

Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S

vEda neri tavarAmal vittagarAi vAzhndE mA tavam purindu emai vAzhavaitta gurunAthyA caraNam 8 (rAgA: suraTi)

Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

jyOtirmayamAi enrum engaL uLLattil oLirndu karpakat-taruvAi malarum lOka gurunAthA

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page