top of page

gOvinda salahennanu - Lyrics

gOvinda salahennanu


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: cApu Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

gOvinda salahennanu sadAnanda

anupallavi

gOvinda salahenna kumuda lOcana ninna sEvakaraDiya sEvakanayya

caraNam 1 garuDa gamana gOvinda kinnara siddha garuDa sannuta gOvinda aparimita karuNA sAgara gOvinda ariyadantha paramjyOtiyE gOvinda gangeyapetta caraNam 2 caraNa nirmala gOvinda kOTi surara poreva gOvinda shrI vaikuNTha puradoLagiha gOvinda acyutAnanta tirupati neleyadi kEshava hariyE

13 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page