top of page

gOpAla bAlam - Lyrics

gOpAla bAlam

raagam: kannaDa


Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 S Av: S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S

taaLam: cApu Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

gOpAla bAlam smarAmyaham gOkula dhIram parama puruSam

anupallavi

gOpa yuvati mOhita manmatham gOvardhana dharam Anandakaram

caraNam ghOra tATaki samhAra shUram gOvinda kaTAkSa vaibhavam mArakOTi rUpam nIla varNam marakata bhUSaNam bharaNi vinuta

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page