top of page

girirAyA girirAyA - Lyrics

girirAyA girirAyA

raagam: Arabhi


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

girirAyA girirAyA girirAyA girAyA

anupallavi

sharaNAgata karuNAkara vEnkaTa sharaNAgata karuNAkara vEnkaTa

caraNam 1 parishudi ninnanu sarasija bhavanuta smara tAmara taru duritadi dUra shrIkara bhavabhaya nUkiti ennanu sakhyada bhUpara sUkara rUpA caraNam 2 ApadbAndhava shrIpati ennanu kApADeno Apaddhara venkaTa kAmita phala prada I mahitaLadoLu sAmaja varada sudhAmanana satapore caraNam 3 sAthane guru jagannAthaviThalane prItinAgo ninna pUtanu nAnu sAthane guru jagannAthaviThalane prItinAgo ninna pUtanu nAnu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page