top of page

gatiyai vilakku - Lyrics

gatiyai vilakku

raagam: dEs


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

gatiyai vilakku. rAgA: dEs. anga tALA. Arunagirinathar.

1: gatiyai vilakku mAdArgaL pudiya ratna bhUSaNa ghanatana verpu mEl mighu mayalAna caraNam 2 kavalai manattan Aghilum unadu prasiddhamAghiya ghanadanam otta mEniyu mukhamArum caraNam 3 ati bala vajra vAguvum ayilnunai veTri vEladum aravu piDitta tOghaiyum ulagEzhum caraNam 4 adhiravaraTru kOzhiyum aDiyar vazhutti vAzhvurum abhinava padma pAdamum maravEnE caraNam 5 iravi kulatti rajada mAruvi edirttu vIzh kaDu raNamukha shuddha vIriya guNam Ana caraNam 6 iLaiyavanukku nINmuDi arasadu peTru vAzhvura hitamoDaLitta rAghavan mArugOnE caraNam 7 padinoru rudrAdigaL tapanam viLakku mALigai parivoDu nirkum Isura suralOka caraNam 8 parimaLa karpa kADavi ariyaLi shuTru pUvudir pazhani malaikkuL mEviya perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page