top of page

gAnalOla muraLIdhara - Lyrics

gAnalOla muraLIdhara

raagam: gAyakapriyA


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

gAnalOla muraLIdhara ghanashyAma madhura vENu

anupallavi

mAnita paripUrNa guNa marakata maNi bhUSaNa

caraNam sAdhu janAvana sArvabhauma rAdhA ramaNa parandAma yAdava dIpa gAyakapriya nAdarUpa bharaNInuta

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page