top of page

gaN gaN gaN kE patI - Lyrics

gaN gaN gaN kE patI

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gaN gaN gaN kE pati hO tum gaNapati tujhE jay kArE ham

anupallavi

jag yE sArA gaN hI hai aNu aur jIvOn kA gaN hai

caraNam 1 mUlAdhAr hai jIvOn kA gaN svAdhiSTAn hai sasya kaA gaN maNipUrak sampadOn kA gaN cakra anAhat vAyu kA gaN caraNam 2 vishuddh cakra dEvOn kA gaN AjnA cakra hai shakti kA gaN sahasra padma hai tatva kA gaN is kE Upar na kOyI gaN caraNam 3 gOLa sArE aNu gaN hai AkASh gOlOn kA gaN hai gaNapati tatva kI carcA sE nirguN saccidAnand pAvE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page