top of page

gajamukhanE siddhidAyakanE - Lyrics

gajamukhanE siddhidAyakanE

raagam: nATa


Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: rUpaka Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

gajamukhanE siddhidAyakanE vandipe sharaNu

anupallavi

trijaga vandita nAda dEvadEvanE sharaNu sujana vijaya vighnavanu palhiarive sharaNu

caraNam 1 manda matiyenu piDisi chanda (gajamukhanE) indirEsha pAda vondi padiradi sundarAngane ninna pada dvandva keLaguvEnu sandEha mADade indu karudekudu caraNam 2 sidhhi daya ninna hoddi veravEnu nAnu adri shayanana mahime bhaktadali pELva shuddha matiyenu poTTu uddharisa bEkenna madhva bandhavu vENu krSNa gati priyanE

8 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page